ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA

Dane osobowe dziecka
   
Do jakiego oddziału zgłaszasz dziecko?
(wg. wzoru rrrr-mm-dd)
Informacje o marzeniu
   
Rodzice / opiekunowie prawni
   

Numery telefonu rodziców (jeżeli inne niż dziecka)

(Jeżeli NIE, proszę przygotować na spotkanie kopię decyzji sądowej pozbawiającej rodzica/rodziców praw rodzicielskich)

Inny opiekun prawny (jeżeli jest)

Numery telefonu innego opiekuna prawnego (jeżeli inne niż dziecka)

   
Informacje medyczne
   

Numery telefonu lekarza

   
Osoby zgłaszające dziecko

Numery telefonu

   

Pokrewieństwo z dzieckiem

 
   

Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wysłanie ankiety jest niemożliwe.

Przepisz kod z obrazka poniżej i kiknij przycisk 'wyślij zgłoszenie'.